Piemēri:

Tooltips

Tooltips galvenokārt paredzēts īsas papildus informācijas attēlošanai ar kursoru uzbīdoties uz kartes objektiem, tādiem kā punktiem vai attēliem. Tas seko peles kursoram, tādējādi tam nav nepieciešamas koordinātes, bet tikai attēlošanas teksts. Tooltipu paredzēts parādīt, kad uz kāda ogjekta ir izraisīts MouseOver notikums un paslēpt, kad uz tā paša objekta tiek izraisīts MouseOut notikums.

Tooltipa parādīšana

Tooltips tiek parādīts ar metodi Show(), kas kā parametru saņem attēlojamo tekstu, kas var būt arī HTML kods.
map.tooltip.Show("<b>Jelgava</b>");

Tooltipa stilošana

Tooltipu objekta stila atribūts pieejams šādi map.tooltip.style.
// tooltipam fona krāsa
map.map.tooltip.style.backgroundColor = "#FFFFFF";

Tooltipa paslēpšana

map.tooltip.Hide();

Piemērs

// attēla izveidošana
var offset_x_pix = 10;
var offset_y_pix = 10;
var image_id = map.image_layer.Add("http://maps.kartes.lv/kijs/images/logo.jpg", 538112, 6297156, offset_x_pix, offset_y_pix);

// attēla iecentrēšana kartes vidū nemainot līmeni
map.SetCenter(538112, 6297156);

// pierakstīšanās uz MousuOver notikumu
map.image_layer.EventMouseOverCallback(image_id, function(id)
	{
		map.tooltip.Show("<b>Ogre</b>");
	});

// pierakstīšanās uz MouseOut notikumu
map.image_layer.EventMouseOutCallback(image_id, function(id)
	{
		map.tooltip.Hide();
	});