Piemēri:

Statiskais info logs

Statiskais info logs paredzēts papildus informācijas uzlikšanai uz kartes. Lietotājam nav iespējams šo logu auzvērt. Statiskais info logs rādās konkrētās X un Y koordinātēs un tiek kustināts līdz ar karti kā arī nepazūd mainot kartes līmeņus.

Statiskā info loga izveidošana

Katrs statiskais info logs tiek veidots kā jauns objekts. Parametrus background un border var arī nepadot.
var x = 538112;
var y = 6297156;
var offset_x_pix = 10;
var offset_y_pix = 10;
var background = "#FFFFFF";
var border = "1px solid black";
var static_info = new StaticInfoBox(map, x, y, "html teksts", offset_x_pix, offset_y_pix, background, border);

Statiskā info loga paslēpšana

Statisko info logu paslēpj izsaucot izveidotajam objektam metodi Remove().
static_info.Remove();

Piemērs

var stat = new StaticInfoBox(map, 538112, 6297156, "Texts", 0, 0);