Piemēri:

Maršrutēšana

Kartē iespējams veidot un attēlot vienu maršrutu, kas var sastāvēt no vairākiem punktiem.

Punktu pievienošana

// pirmā punkta pievienošana
var x1 = 507913;
var y1 = 6301833;
map.route.Add(x1, y1);

// otrā punkta pievieošana
var x2 = 529596;
var y2 = 6308497;
map.route.Add(x2, y2);

Maršruta zīmēšana

Maršruts tiek zīmēts no punktiem, kas iepriekš pievienoti. Zīmēts tiek tikai tad, ja pievienoti vismaz divi punkti
map.route.Draw();

Maršruta dzēšana

map.route.Clear();

Informācija par maršrutu

Lai uzzinātu informāciju par maršrutu, jāpierakstās pie notikuma event_route_complete, kas tiek izsaukts uz veiksmīga maršruta uzzīmēšanas. Izsauktajai funkcijai tiek padots parametru objekts, kas satur izveidotā maršruta garumu metros, plānoto braukšanas laiku minūtēs un maršruta izveidotā maršruta līnijas punktus {meters, minutes, points}. Objekts points ir masīvs, kas sastāv no maršruta līniju veidojošajiem punktu masīviem formā [x, y].
map.route.event_route_complete.AddCallback(Info);
function Info(args)
{
	alert([args.meters, args.minutes, args.points.length, args.points[0][0], args.points[0][1]]);
}

Piemērs

Uz peles labo klikšķi tiek parādīta izvēlne ar komandām, kas mašrutam pievieno punktu kā arī nodzēša maršrutu. Pēc veiksmīgas maršruta izveidošanas tiek parādīta informācija par maršrutu.
// pierakstamies uz maršruta izveidošanas notikumu
map.route.event_route_complete.AddCallback(function(args)
	{
		alert([args.minutes+" minūtes", args.meters+" metri", "maršruts sastām no " + args.points.length + " punktiem"]);
		alert("Pirmā punkta X:" + args.points[0][0] +" un Y:" + args.points[0][1]);
	});

// pierakstamies uz peles labā taustiņa klikšķa
map.event_left_click.AddCallback(function(args)
	{
		// noņemam visas iepriekšējās komandas
		map.menu.ResetCommands();

		// izveidojam komandu maršruta punkta pielikšanai
		map.menu.AddCommand("Pievienot maršruta punktu", function()
			{
				// iegūstam klikšķa koordinātes
				var obj = map.svg.LayerCoords(args.pointer_x, args.pointer_y);
				map.route.Add(obj.x_meter, obj.y_meter);

				// pievienojot punktu arī zīmējam maršrutu
				map.route.Draw();
			});

		// izveidojam maršrutu maršruta dzēšanai
		map.menu.AddCommand("Dzēst maršrutu", function()
			{
				map.route.Clear();
			});

		// parādam izvēlni
		map.menu.Show();
	});