Piemēri:

Reversā geokodēšana

Iespēja iegūt koordināšu tuvāko adresi izmantojot gan JavaScript, gan arī PHP

JavaScript

// izsaucot šo funkciju un padodot pirmo parametru X, otro Y un trešo callback funkciju, tiks izvadīts zemāk minētais teksts
// tiek atgriezts objekts ar parametriem, distance, admin_vien, terit_vien, apdz_vieta, iela, maja
kijs_reverse_geocoding.Get(512137, 6277803, function(data)
	{
		alert([data.distance, data.admin_vien, data.terit_vien, data.apdz_vieta, data.iela, data.maja]);
	});
// rezultāts: 646,Iecavas novads,Iecavas novads,Dzimtmisa,,Tumšvaltes
// kur pirmais parametrs ir distande no padotā punkta līdz adresei

PHP

Minēto funkcijonalitāti iespējams izmantot arī servera pusē
$string = file_get_contents('http://maps.kartes.lv/kijs/server_scripts/reverse_geocoding.php?kijs=CLIENT_KIJS_CODE&x=512137&y=6277803');
echo $string;
// rezultāts: var kijs_reverse_geocode_result = {distance:646, admin_vien:"Iecavas novads", terit_vien:"Iecavas novads", 
//    apdz_vieta:"Dzimtmisa", iela:"", maja:"Tumšvaltes"};