Piemēri:

Vektoru punktu izvietošana uz kartes

Punktiem norāda pildījuma krāsu, radius, caurspīdīgumu, robežas platumu un krāsu
var radius = 10;
var fill = [250, 70, 70, 0.7];
var border = {color:[255, 255, 255, 0.7], width: 2};
var point_id = map.svg.points.Add(538112, 6297156, radius, fill, border);
Metode Add() atgriež punkta identifikatoru point_id, kurš tiks izmantots darbībām ar šo punktu, piemēram, notikumu apstrādei kā arī dzēšanai.

Kustināma punkta izveidošana uz kartes

Punktiem norāda pildījuma krāsu, radius, caurspīdīgumu, robežas platumu un krāsu
var radius = 10;
var fill = [250, 70, 70, 0.7];
var border = {color:[255, 255, 255, 0.7], width: 2};
var point_id = map.svg.points.AddMovable(538112, 6297156, radius, fill, border);
Metode AddMovable() atgriež punkta identifikatoru point_id, kurš tiks izmantots darbībām ar šo punktu, piemēram, notikumu apstrādei kā arī dzēšanai.

Punkta koordinātu iegūšana

Pēc punkta identifikatora tiek atgrieztas punkta koordinātes.
var x = map.svg.points.Get_LKS_X(point_id);
var y = map.svg.points.Get_LKS_Y(point_id);
Var izmantot dažādu notikumu izsauktajās funkcijās.

Punkta koordinātu mainīšana

map.svg.points.SetCoords(point_id, x, y);

Punktu notikumu apstrāde

No punkta tiek saņemti sekojoši notikumi:
 • kursora uzbīsīšanās
  map.svg.points.AddEventMouseOver(point_id, function(id)
  	{
  		map.tooltip.Show("Riga");
  	});
  
 • kursora nobīdīšanās
  map.svg.points.AddEventMouseOut(point_id, function(id)
  	{
  		map.tooltip.Hide();
  	});
  
 • klikšķis
  map.svg.points.AddEventClick(point_id, function(id)
  	{
  		var x = map.svg.points.Get_LKS_X(id);
  		var y = map.svg.points.Get_LKS_Y(id);
  		map.info_box.Show(x, y, "Galvaspilsēta", 10, 10);
  	});
  
 • bīdīšana
  // ja punkts pievienots ar AddMovable(), tad iespējams ķert notikumu, kad punkts tiek pārbīdīts
  var custom_arguments = {a:1, b:2};
  map.svg.points.AddEventPointMoving(point_id, Moving, custom_arguments);
  function Moving(point_id, new_lks_x, new_lks_y, custom_arguments)
  {
  	alert("Punkts ar id:" + point_id + " tika pabīdīts uz X:" + new_lks_x + ", Y:" + new_lks_y);
  	alert("Papildus parametri a:" + custom_arguments.a + " un b:" + custom_arguments.a);
  }
  
 • bīdīšanas pabeigšana
  // ja punkts pievienots ar AddMovable(), tad iespējams ķert notikumu, kad punkts ir pārbīdīts
  var custom_arguments = {a:1, b:2};
  map.svg.points.AddEventPointMoved(point_id, Moved, custom_arguments);
  function Moved(point_id, new_lks_x, new_lks_y, custom_arguments)
  {
  	alert("Punkts ar id:" + point_id + " tika pabīdīts uz X:" + new_lks_x + ", Y:" + new_lks_y);
  	alert("Papildus parametri a:" + custom_arguments.a + " un b:" + custom_arguments.a);
  }
  
Pirmais parametrs ir izveidotā punkta identifikators point_id otrs parametrs ir funkcija, kas tiks izsaukta uz attiecīgo notikumu. Šis koda fragments nodrošina, ka ar kursoru uzbīdoties punktam parādās tootlips uz kartes, kur metodei Show() tiek padots teksta parametrs, kas tiks rādīts tooltipā. Parametrs var arī saturēt HTML kodu, piemēram, <b>Rīga</b>.
Visās funkcijās otrais parametrs funkcijas objekts, bet var būt arī citur definētas funkcijas nosaukums, piemēram:
map.svg.points.AddEventMouseOver(point_id, ShowTooltip);
function ShowTooltip(id)
{
	map.tooltip.Show("Riga");
}
Izmantojot metodi SetCustomParameter() izveidotajos punktos ir iespējams glabāt arī mainīgos, kuriem var piekļūt notikumu apstrādes procesā ar metodi GetCustomParameter().
// punkta izskata un krāsu definēšana
var radius = 10;
var fill = [250, 70, 70, 0.7];
var border = {color:[255, 255, 255, 0.7], width: 2};

// punktu izveidošana
var point_id_1 = map.svg.points.Add(538112, 6297156, radius, fill, border);
var point_id_2 = map.svg.points.Add(532112, 6291156, radius, fill, border);

// mainīgo pieglabāšana punkta objektā
map.svg.points.SetCustomParameter(point_id_1, "parameter_name", "Rīga viens");
map.svg.points.SetCustomParameter(point_id_2, "parameter_name", "Rīga divi");

// pieteikšanās uz punkta notikumu - MouseOver
map.svg.points.AddEventMouseOver(point_id_1, ShowTooltip);
map.svg.points.AddEventMouseOver(point_id_2, ShowTooltip);

// pieteikšanās uz punkta notikumu - MouseOut un tooltipa paslēpšana
map.svg.points.AddEventMouseOut(point_id_1, function(){map.tooltip.Hide();});
map.svg.points.AddEventMouseOut(point_id_2, function(){map.tooltip.Hide();});

// kopējā funkcija tooltipa parādīšanai
function ShowTooltip(id)
{
	var text = map.svg.points.GetCustomParameter(id, "parameter_name");
	map.tooltip.Show(text);
}

Punkta izskata maiņa

Zinot punkta identifikatoru, iespējams gan uzzināt, gan arī mainīt tā izskata parametrus.
// rādiuss
var olf_radius = map.svg.points.GetRadius(point_id);
var new_radius = 50;
map.svg.points.SetRadius(point_id, new_radius);// līnijas datu masīva iegūšana. masīva forma: {color:Array[red, green, blue, opacity], width:integer}
var stroke = map.svg.points.GetStroke(point_id);

// līnijas krāsas katra intervālā 0-255
var red = 15;
var green = 90;
var blue = 240;
map.svg.points.SetStrokeColor(point_id, red, green, blue);

// līnijas platums
var new_width = 20;
map.svg.points.SetStrokeWidth(point_id, new_width);

// līnijas caurspīdīgums intervālā 0-1
var new_opacity = 0.9;
map.svg.points.SetStrokeOpacity(point_id, new_opacity);// aizpildījuma datu masīva iegūšana. masīvs sastāv no 4 elementiem: Array[red, green, blue, opacity]
var fill = map.svg.points.GetFill(point_id);

// aizpildījuma krāsas katra intervālā 0-255
var red = 50;
var green = 230;
var blue = 30;
map.svg.points.SetFillColor(point_id, red, green, blue);

// aizpildījuma caurspīdīgums 0-1
var new_opacity = 0.7;
map.svg.points.SetFillOpacity(point_id, new_opacity);

Punkta dzēšana

Punkta dzēšanai izmanto metodi Remove(), kurai kā parametru padod izveidotā punkta identifikatoru.
map.svg.points.Remove(point_id);