Piemēri:

Kartes pamatslāņi

Karšu tv pieejami vairāki pamatslāņi - Karte, Orto un Topo slāņi. Slāņu pārslēgšanās var notikt gan izmantojot funkcijas, gan lietotājam pašam pārslēdzot slāņus. Pieslēdzot slāņus, kartes augšējā labajā stūrī rādīsies pārslēgšanās pogas.
// piemērā parādīts, kā iespējams ielādēt sākotnējo karti jau ar aero foto karti kā pamatslāni
map = new JanaSetaMap('viewableMap'); // kartes inicializācija
map.switch_map.ActivateOrto(); // pārslēgšanās uz aero foto karti
map.Load(8, 538112, 6297156); // kartes ielāde un parādīšana

Kartes slāņu pogu parādīšana un slēpšana

Pēc noklusējuma, kartes slāņu pārslēgšanas pogas ir paslēptas, tādēļ, nepieciešamības gadījumā, tās ir jāparāda izmantojot Show funkcijas
map.switch_map.ShowMapButton(); // kartes pogas parādīšana
map.switch_map.HideMapButton(); // kartes pogas slēpšana

map.switch_map.ShowOrtoButton(); // aero foto kartes pogas parādīšana
map.switch_map.HideOrtoButton(); // aero foto kartes pogas slēpšana

map.switch_map.ShowTopoButton(); // topogrāfiskās kartes pogas parādīšana
map.switch_map.HideTopoButton(); // topogrāfiskās kartes pogas slēpšana

// mainīgie, kas norāda, kurš kartes slānis ir aktīvs
if (map.switch_map.topo_layer_active == true) alert('Topo active');
if (map.switch_map.orto_layer_active == true) alert('Orto active');
if (map.switch_map.map_layer_active == true) alert('Map active');

Slāņu programmātiska pārslēgšana

Pārslēgšanās starp slāņiem iespējama arī, ja karšu slāņu pogas ir paslēptas.
map.switch_map.ActivateMap();   // pārslēgšanās uz kartes slāni
map.switch_map.ActivateOrto();  // pārslēgšanās uz aero foto kartes slāni
map.switch_map.ActivateTopo();  // pārslēgšanās uz topogrāfiskās kartes slāni

Slāņu nomaiņas notikums

Pārslēdzot slāņus tiek izraisīts notikums map.switch_map.event_layer_changed ar jaunā slāņa nosaukumu parametrā. Iespējamās vērtības ir map (JS kārte), orto (Aero karte) un topo (Topogrāfiskā karte.
// pie kartes pamatslāņa maiņas tiek izvadīts jaunā slāņa nosaukums
map.switch_map.event_layer_changed.AddCallback(
	function(args)
	{
		alert(args.layer);
	}
);

Papildus WMS slāņu pievienošana

Kartei iespējams pievienot arī papildus slāņus WMS formātā. Pēc šād slāņa pievienošanas kartes augšējā labajā stūrī parādīes melns plusiņš ar kura palīdzību lietotājam būs iespējams slāņus pieslēgt vai atslēgt.
// jauna slāņa izveidošana
var wms_layer_1 = map.wms_control.AddLayer("putnu natūra", ["http://maps.kartes.lv/kijs/server_scripts/proxy.php?PROXYPATH=KIJS_WMS_SERVER"], {html_opacity:0.7, LAYERS:'topp:dabasdati_putnu_natura', FORMAT:'image/gif', y_delta:-6000000});

// slāņa parādīšana
map.wms_control.ShowLayer(wms_layer_1);

// slāņa slēpšana
map.wms_control.HideLayer(wms_layer_1);


// slāņu izvēlnes pogas slēpšana un parādīšana
map.wms_control.Show();
map.wms_control.Hide();

// slāņu atvēršanas pogas slēpšana un parādīšana
map.wms_control.ShowButton();
map.wms_control.HideButton();