Piemēri:

Kartes funkcionalitāte

Karšu tv pēc inicalizēšanas ar Load metodi satur tikai pamata funkcionalitāti
  • kartes attēla pārvietošana (panning)
  • reģiona iezīmēšana
  • līmeņa mainīšana
  • lineāla veidošana
Pārējā funkcionalitāte tiek pievienota ar dažādu metožu izsaukšanu pēc kartes inicializēšanas.

Kartes bīdīšana (panning)

map.navigation_controls.HidePanningButton(); // slēpšana
map.navigation_controls.ShowPanningButton(); // parādīšana
Uz kartes parādās vai paslēpjās poga

Kartes reģiona iezīmēšana

map.navigation_controls.HideZoomRegion(); // slēpšana
map.navigation_controls.ShowZoomRegion(); // parādīšana
Uz kartes parādās vai paslēpjās poga

Kartes līmeņu mainīšanas kontroļa slēpšana/parādīšana

map.zoom_tool.Hide(); // slēpšana
map.zoom_tool.Show(); // parādīšana

Kartes līmeņu kompaktais skatījums

map.zoom_tool.CompactView(); // ieslēgšana
map.zoom_tool.NormalView(); // izslēgšana

Lineāla parādīšana un slēpšana

map.ruler.Hide(); // slēpšana
map.ruler.Show(); // parādīšana
Uz kartes parādās vai paslēpjās poga

Administratīvo vienību meklēšana

map.ShowSearchControls();
Uz kartes parādās poga , kuru spiežot izsaucas administratīvo vienību meklēšanas logs.

Rīgas sabiedriskais transports

map.ShowSabTransp();
Uz kartes parādās poga , kuru spiežot izsaucas Rīgas sabiedriskā transporta pārskata logs.

Latvijas skats

map.zoom_tool.ShowLatviaButton();
Uz kartes parādās poga , kuru spiežot karte pārlec uz Latvijas skatu.

Rīgas skats

map.zoom_tool.ShowRigaButton();
Uz kartes parādās poga , kuru spiežot karte pārlec uz Rīgas skatu.

Fotogrāfiju slānis -

// fotogrāfijas slāņa pogas parādīšana
map.EnableFotoLayer();


// kad slānis ir ieslēgts, tad iespējams gan slēpt gan rādīt fotogrāfijas pogu, gan arī slēpt un rādīt fotogrāfijas

// fotogrāfiju parādīšana
map.foto.ShowImages();
// fotogrāfiju paslēpšana
map.foto.HideImages();

// fotogrāfijas pogas parādīšana
map.foto.ShowButton();
// fotogrāfijas pogas paslēpšana
map.foto.HideButton();

Remontdarbu slānis -

// slāņa pogas parādīšana
map.EnableRoadWorkLayer();


// kad slānis ir ieslēgts, tad iespējams gan slēpt gan rādīt slāņa pogu, gan arī slēpt un rādīt objektus

// objektu parādīšana
map.road_work.ShowImages();
// objektu paslēpšana
map.road_work.HideImages();

// slāņa pogas parādīšana
map.road_work.ShowButton();
// slāņa pogas paslēpšana
map.road_work.HideButton();

Satiksmes (sastrēgumu) informācijas slānis -

// slāņa pogas parādīšana
map.ShowTraffic();


// kad slānis ir ieslēgts, tad iespējams gan slēpt gan rādīt slāņa pogu, gan arī slēpt un rādīt objektus

// objektu parādīšana
map.traffic.ShowTrafficLayer();
// objektu paslēpšana
map.traffic.HideTrafficLayer();