Piemēri:

Kartes notikumi

Karšu tv nodrošina iespēju apstrādāt dažādus notikumus (events) saistībā ar kartes attēla darbībām. Visu kartes notikumu darbības princips ir vienāds:
 1. definējam funkciju ar vienu parametru, kas būs objekts ar dažādiem parametriem atkarībā no notikuma
  function my_function(args)
  {
  	// funkcijas darbības
  }
  
 2. pierakstamies uz konkrētu notikumu ar metodi AddCallback, kurai parametrā tiek padota izsaucamā funkcija
  map.event_name.AddCallback(my_function);
 3. kartē nostrādājot attiecīgajam notikumam tiek izsaukta padotā funkcija

Notikumi un to parametri

Apraksts Nosaukums Parametri
kursora bīdīšana event_mouse_move pointer_x, pointer_y, offset_x, offset_y
kreisās peles pogas nospiešana event_document_mouse_down pointer_x, pointer_y, offset_x, offset_y
kreisās peles pogas klikšķis event_map_mouse_static_click pointer_x, pointer_y
kreisās peles pogas atlaišana event_mouse_up pointer_x, pointer_y
kreisās peles pogas nospiešana uz kartes event_map_mouse_down pointer_x, pointer_y, offset_x, offset_y
dubult klikšķis event_double_click pointer_x, pointer_y
kartes attēls tiek sākts pārvietot event_start_panning
kartes attēls tiek pārvietots event_panning
kartes attēls tiek beigts pārvietot event_stoped_paning pointer_x, pointer_y
karte attēls ir bijis izkustināts event_stoped_paning_map_moved pointer_x, pointer_y
pirms līmeņa maiņas event_before_level_changed new_level
pēc līmeņa maiņas event_after_level_changed new_level
kartes elementa platuma vai augstuma maiņa event_resize
pirms kartes attēla centrs ir mainījies event_before_center_changed
pēc kartes attēla centrs ir mainījies event_after_center_changed x, y
labās peles taustiņš ir nospiests event_right_click pointer_x, pointer_y

Piemērs

map.event_stoped_paning.AddCallback(function(args){alert([args.pointer_x, args.pointer_y])});
Pēc šādas metodes izpildīšanās turpmāk, pabīdot (panning) karti, izleks paziņojuma logs ar attiecīgajiem parametriem, kas šajā gadījumā ir kursora atrašanās pozīcija lapā pikseļos.