Piemēri:

Kartes centra maiņa (nemainot līmeni)

Kartes centru iespējams mainīt izmantojot funkciju SetCenter(), kurai kā parametri tiek padotas X un Y koordinātes
var center_x = 538112;
var center_y = 6297156;
map.SetCenter(center_x, center_y);
Mainot kartes centru tiek izsaukti kartes notikumi (sīkāk par notikumiem sadaļā Kartes notikumi)
  • event_before_center_changed - pirms kartes centra maiņas
  • event_after_center_changed - pēc tam, kad centrs ir nomainīts

Kartes līmeņa maiņa (nemainot centru)

Kartes līmeni iespējams mainīt izmantojot funkciju ChangeLevel(), kurai kā parametrs tiek padots vēlamais līmenis (0-10)
var new_level = 5;
map.ChangeLevel(new_level);
Mainot kartes līmeni tiek izsaukti kartes notikumi (sīkāk par notikumiem sadaļā Kartes notikumi)
  • event_before_level_changed - pirms kartes līmeņa maiņas
  • event_after_level_changed - pēc tam, kad līmenis ir nomainīts
Šie abi notikumi tiek izsaukti tikai tad, ja kartes līmenis tiešām tiek pamainīts.

Kartes līmeņa un centra maiņa

Kartes līmeni iespējams mainīt izmantojot funkciju ChangeLevel(), kurai kā parametrs tiek padots vēlamais līmenis (0-10) un X un Y koordinātes
var new_level = 5;
var center_x = 538112;
var center_y = 6297156;
map.ChangeLevelAndCenter(new_level, center_x, center_y);
Mainot kartes centru un/vai līmeni tiek izsaukti kartes notikumi, kas jau iepriekš aprakstīti

Kartes optimālais skats

Karte tiek parādīta tādā atvērumā, lai būtu redzami visi punkti, kas padoti parametrā kā masīvs. Kartes līmeni iespējams mainīt izmantojot funkciju ChangeLevel(), kurai kā parametrs tiek padots vēlamais līmenis (0-10) un X un Y koordinātes
var array = new Array({x:538112, y:6297156}, {x:542112, y:6312156}); // masīvs sastāv no objektiem, kam ir atribūti x un y
var min_level = 3; // parametrs var arī netikt padots, bet, ja padots, tad karte netiks pietuvināta tuvāk par šo līmeni
map.ShowPoints(array, min_level);
Mainot kartes centru un/vai līmeni tiek izsaukti kartes notikumi, kas jau iepriekš aprakstīti

Kartes optimālais skats pirms kartes ielādes

Iespējams noskaidrot kartes labākā skata parametrus arī pirms kartes ielādes.
var points = new Array({x:538112, y:6297156}, {x:542112, y:6312156}); // masīvs sastāv no objektiem, kam ir atribūti x un y

// kartes inicializēšana
map = new JanaSetaMap('viewableMap0');

// labākā skata noteikšana
var view = map.BestView(points);
// tiek atgriezts objekts ar trīs vērtībām {level, center_x, center_y}

// ielādē karti labākajā skatā
map.Load(view.level, view.center_x, view.center_y);

Kartes centra koordinātes

Pašreizējā kartes centra koordinātes iespējams uzzināt ar metodi GetCenter().
var center = map.GetCenter();
alert([center.x, center.y]);

Kartes atvēruma koordinātes

Pašreizējā kartes atvēruma stūra koordinātes iespējams uzzināt ar metodi MapCorners().
var corners = map.MapCorners();
alert([corners.x_min, corners.x_max, corners.y_min, corners.y_max]);
Atgriezts tiek objekts, kuram ir četri parametri - minimālās X un Y koordinātes un maksimālās X un Y koordinātes.

Kartes līmenis

Pašreizējā kartes līmeni iespējams uzzināt ar parametru map.zoom_level.
var current_level = map.zoom_level;
alert(current_level);
Atgriezta tiek pašreizējā līmeņa skaitliskā vērtība.

Kartes pietuvināšana / attālināšana ar peles rullīti (scroll)

Iespējams atslēgt vai pieslēgt kartes līmeņa maiņu ar peles rullīti.
// līmeņu maiņas atslēgšana
map.wheel_zoom = false;
Pēc noklusējuma šī funkcionalitāte ir ieslēgta.