Piemēri:

Valodas

Karte pieejama trīs valodās: Latviešu, Krievu, Angļu. Noklusētā valoda ir Latviešu. Lai uzstādītu citu valodu, kartes objekta konstrukoram jāpadod vēl viens parametrs - valoda. Latviešu valodai - 'lv', Krievu - 'ru', Lietuviešu - 'lt', Vācu - 'de' un Angļu - 'en'
// karte krievu valodā
map = new JanaSetaMap('viewableMap0', 'ru');