Piemēri:

Info logs

Info logs paredzēts plašākas informācijas attēlošanai klikšķinot uz objekta. Info logs ir statisks (rādās konkrētās X un Y koordinātēs) un tiek kustināts līdz ar karti kā arī nepazūd mainot kartes līmeņus. Info logs tiek rādīts tā, lai tas būtu pēc iespējas vairāk redzams kartē. Piemēram, ja padotās koordinātes atrodas kartes apakšējā labajā stūrī, tad info logs tiek parādīts no attiecīgajām koordinātēm pa kreisi un uz augšu.

Info loga parādīšana

Tiek parādīts ar metodi Show(), kas kā parametru saņem koordinātes, attēlojamo tekstu, kas var būt arī HTML kods un info loga nobīdi pikseļos.
var x = 538112;
var y = 6297156;
var offset_x_pix = 10;
var offset_y_pix = 10;
map.info_box.Show(x, y, "informācijas teksts", offset_x_pix, offset_y_pix);

Info loga paslēpšana

Info loga aizvēršanai tā labajā augšējā stūrī ir aizvēršanas poga, bet logu var arī aizvērt ar metodi Hide().
map.info_box.Hide();

Info loga satura veidošana

Info logam iespējams veidot saturu norādot HTML kodu, kas tajā tiks attēlots.
map.info_box.context.innerHTML = "<div OnClick='alert(\"Hi! :)\")'>Click me!</div>";
var x = 538112;
var y = 6297156;
var offset_x_pix = 10;
var offset_y_pix = 10;
map.info_box.ShowNoContextChange(x, y, offset_x_pix, offset_y_pix);

Piemērs

// attēla izveidošana
var offset_x_pix = 10;
var offset_y_pix = 10;
var image_id = map.image_layer.Add("http://maps.kartes.lv/kijs/images/logo.jpg", 538112, 6297156, offset_x_pix, offset_y_pix);

// attēla iecentrēšana kartes vidū nemainot līmeni
map.SetCenter(538112, 6297156);

// pierakstīšanās uz Click notikumu un info loga parādīšana
map.image_layer.EventClickCallback(image_id, function(id)
	{
		var x = map.image_layer.Get_LKS_X(image_id);
		var y = map.image_layer.Get_LKS_Y(image_id);
		var offset_x_pix = 10;
		var offset_y_pix = 10;
		map.info_box.Show(x, y, "informācijas teksts", offset_x_pix, offset_y_pix);
	});