Piemēri:

Attēlu izvietošana uz kartes

Veidojot attēlus tiek norādīta .gif vai .jpg faila atrašanās vieta, X un Y koordinātes un punkta nobīde pikseļos
var offset_x_pix = 10;
var offset_y_pix = 10;
var image_id = map.image_layer.Add("http://maps.kartes.lv/kijs/images/logo.jpg", 538112, 6297156, offset_x_pix, offset_y_pix);
Šajā gadījumā pirmais parametrs ir bildes atrašanās vieta, otrais un trešais parametrs ir attiecīgi X un Y koordinātes, ceturtais un piektais parametrs ir bildes nobīde piksēļos kartē. Pēdējos divus parametrus var arī nenorādīt. Metode Add() atgriež punkta identifikatoru image_id, kurš tiks izmantots darbībām ar šo attēlu, piemēram, notikumu apstrādei kā arī dzēšanai.

PNG attēlu izvietošana uz kartes

Iespējams norādīt arī .png bildes, papildus norādot divus parametrus - platumu un augstumu
var offset_x_pix = 10;
var offset_y_pix = 10;
var width = 10;
var height = 10;
var image_id = map.image_layer.Add("http://maps.kartes.lv/kijs/images/hand_off.png", 539112, 6299156, offset_x_pix, offset_y_pix, width, height);

Attēla koordinātu iegūšana

Pēc attēla identifikatora tiek atgrieztas attēla koordinātes.
var x = map.image_layer.Get_LKS_X(image_id);
var y = map.image_layer.Get_LKS_Y(image_id);
Var izmantot dažādu notikumu izsauktajās funkcijās.

Attēlu notikumu apstrāde

No attēla tiek saņemti sekojoši notikumi:
 • kursora uzbīsīšanās
  map.image_layer.EventMouseOverCallback(image_id, function(id)
  	{
  		map.tooltip.Show("Riga");
  	});
  
 • kursora nobīdīšanās
  map.image_layer.EventMouseOutCallback(image_id, function(id)
  	{
  		map.tooltip.Hide();
  	});
  
 • klikšķis
  map.image_layer.EventClickCallback(image_id, function(id)
  	{
  		var x = map.image_layer.Get_LKS_X(id);
  		var y = map.image_layer.Get_LKS_Y(id);
  		map.info_box.Show(x, y, "informācijas teksts", 10, 10);
  	});
  
 • dubult klikšķis
  map.image_layer.EventDoubleClickCallback(image_id, function(id)
  	{
  		var x = map.image_layer.Get_LKS_X(id);
  		var y = map.image_layer.Get_LKS_Y(id);
  		map.info_box.Show(x, y, "informācijas teksts", 10, 10);
  	});
  
 • labais klikšķis
  map.image_layer.EventRightClickCallback(image_id, function(id)
  	{
  		// uz labo klikšķi parādam izvēlnei ar dažām komandām
  
  		// izdzēš visas iepriekšējās komandas
  		map.menu.ResetCommands();
  
  		// pievieno jaunu komandu. pirmais parametrs ir teksts, otrais ir funkcija, kas nostrādās uz teksta klikšķi
  		map.menu.AddCommand("Dzēst attēlu", function(){map.image_layer.Remove(id);});
  
  		// parāda izvēlni
  		map.menu.Show();
  	});
  
Pirmais parametrs ir izveidotā punkta identifikators image_id otrs parametrs ir funkcija, kas tiks izsaukta uz attiecīgo notikumu. Izmantojot metodi SetCustomParameter() iespējams glabāt arī mainīgos, kuriem var piekļūt notikumu apstrādes procesā ar metodi GetCustomParameter().
map.image_layer.SetCustomParameter(image_id, "parameter_name", "Rīga");
map.image_layer.EventMouseOverCallback(image_id, ShowTooltip);
function ShowTooltip(id)
{
	var text = map.image_layer.GetCustomParameter(id, "parameter_name");
	map.tooltip.Show(text);
}

Dzēšana

Dzēšanai izmanto metodi Remove(), kurai kā parametru padod izveidotā attēla identifikatoru.
map.image_layer.Remove(image_id);