Piemēri:

Koordināšu konvertācija

Lai varētu uz kartes attēlot arī ģeogrāfisko koordināšu punktus, tie vispirms jākonvertē uz LKS92 koordimnātēm.

No ģeogrāfiskajām uz LKS

// koordināšu konvertēšana
var lat = 56.5663146972656;
var lon = 21.4041233062744;
var lks = Kijs_LatLon_2_Lks(lat, lon);

// rezultāta attēlošana
alert("x:"+lks.x+" un y:"+lks.y);

No LKS uz ģeogrāfiskajām

// koordināšu konvertēšana
var x = 340498;
var y = 6272128;
var geo = Kijs_Lks_2_LatLon(x, y);

// rezultāta attēlošana
alert("lat:"+geo.lat+" un lon:"+geo.lon);