Piemēri:

Adreses

Karšu TV ir iebūvēts adrešu un adminstratīvo vienību meklētājs. Tas pieejams kā papildus logs uz kartes un tiek atvērts ar pogu . Pēc noklusējuma šī poga nerādās, bet to iespējams ieslēgt šādi:
map.ShowSearchControls();

// meklēšanas pogas slēpšana
map.search_control.HideSearchButton();

// meklēšanas pogas parādīšana
map.search_control.ShowSearchButton();

Meklēšanas funkciju izmantošana

Ir iespējams meklēšanas funkciju izmantot arī no programmātiski izsaucot meklēšanas funkciju un apstrādājot rezultātus. Pēc meklēšanas būs izveidoti divi globāli masīvi. Adrešu masīvs - kijs_streets.data formā [{n:'Nosaukums1', x:222, y:333}, {n:'Nosaukums2', x:444, y:555}], kur n ir adreses nosaukums, bet x un y ir attiecīgās adreses punkta koordinātes. Un Administratīvo vienību masīvs - kijs_admin_iedal.data formā [{id:2, t:2, n:'Nosaukums1'}, {id:3, t:2, n:'Nosaukums3'}], kur id ir administratīvās vienības identifikators, t - administratīvās vienības tips (1 - Rajons, 2 - Administratīvā vienība, 3 - Teritoriālā vienība, 4 - Apdzīvota vieta, 5 - Iela) un n - administratīvās vienības nosaukums.
// lai izmantotu meklēšanas funkcionalitāti, jāizveido meklēšanas objekts
map.ShowSearchControls();

// lai nerādītos kartē meklēšanas poga
map.search_control.HideSearchButton();

// meklēšanas izsaukšana
map.search_control.SearchAddress('Rīgas iela 5', Callback);
function Callback()
{
	// ja ir iela, tad pirmo parādam kartē un iecentrējam
	if (kijs_streets.lv_riga.data.length > 0)
	{
		map.search_control.ShowAndCenterStreet(kijs_streets.lv_riga.data[0].id, kijs_streets.lv_riga.data[0].t);
	}
}

Adrešu punktu rezultāti

Pēc veiksmīgas meklēšanas ir pieejams adrešu rezultātu masīvs kijs_address, kas satur objektus
formā [{x:int(X koordināte), y:int(Y koordināte), n:string(Nosaukums)}, ...]. Maksimāli tiek atgriezti 100 rezultāti, bet kopējais atrasto adrešu skaits atrodas mainīgajā kijs_address_count. Lai objektu attēlotu uz kartes, objekta koordinātēs jāizveido punkts.
var radius = 10;
var fill = [250, 70, 70, 0.7];
var border = {color:[255, 255, 255, 0.7], width: 2};
map.svg.points.Add(kijs_address[0].x, kijs_address[0].y, radius, fill, border);

Apdzīvoto vietu punktu rezultāti

Rezultātu objekts kijs_apdz_viet, formā [total:int(kopējais rezultātu skaits), data:[{x:int(X koordināte), y:int(Y koordināte), n:string(Nosaukums)},...]. Lai objektu attēlotu uz kartes, objekta koordinātēs jāizveido punkts.
var radius = 10;
var fill = [250, 70, 70, 0.7];
var border = {color:[255, 255, 255, 0.7], width: 2};
map.svg.points.Add(kijs_apdz_viet.data[0].x, kijs_apdz_viet.data[0].y, radius, fill, border);

Kalnu punktu rezultāti

Rezultātu objekts kijs_nature.hills, formā [total:int(kopējais rezultātu skaits), data:[{x:int(X koordināte), y:int(Y koordināte), n:string(Nosaukums)},...]. Lai objektu attēlotu uz kartes, objekta koordinātēs jāizveido punkts.
var radius = 10;
var fill = [250, 70, 70, 0.7];
var border = {color:[255, 255, 255, 0.7], width: 2};
map.svg.points.Add(kijs_nature.hills.data[0].x, kijs_nature.hills.data[0].y, radius, fill, border);

Ezeru poligonu rezultāti

Rezultātu objekts kijs_nature.lakes, formā [total:int(kopējais rezultātu skaits), data:[{id:int(Identifikators), t:int(Tips), n:string(Nosaukums)},...]. Piemērā parādīts, kā uz kartes attēlot un iecentrēt rezultātus.
if (kijs_nature.lakes.data.length > 0)
{
	map.search_control.ShowAndCenterLake(kijs_nature.lakes.data[0].id, kijs_nature.lakes.data[0].t);
}

Upju poligonu rezultāti

Rezultātu objekts kijs_nature.rivers, formā [total:int(kopējais rezultātu skaits), data:[{id:int(Identifikators), t:int(Tips), n:string(Nosaukums)},...]. Piemērā parādīts, kā uz kartes attēlot un iecentrēt rezultātus.
if (kijs_nature.rivers.data.length > 0)
{
	map.search_control.ShowAndCenterRiver(kijs_nature.rivers.data[0].id, kijs_nature.rivers.data[0].t);
}

Ielu poligonu rezultāti

Rezultātu objekts kijs_streets.lv (Latvijas), kijs_streets.lv_riga (Rīgas), kijs_streets.lt (Lietuvas), kijs_streets.lt_vilna (Viļņas), kijs_streets.ee_tallina (Tallinas), formā [total:int(kopējais rezultātu skaits), data:[{id:int(Identifikators), t:int(Tips), n:string(Nosaukums)},...]. Piemērā parādīts, kā uz kartes attēlot un iecentrēt rezultātus.
if (kijs_streets.lv_riga.data.length > 0)
{
	map.search_control.ShowAndCenterStreet(kijs_streets.lv_riga.data[0].id, kijs_streets.lv_riga.data[0].t);
}