Piemēri:

"Karšu izdevniecības Jāņa Sēta" Interneta karšu pārlūka un API lietošanas dokumentācija

Karšu pārlūks (Pārlūks, karšu tv) ir JavaScript bāzēts API (Application Programming Interface), kas ļauj Jāņa Sētas kartes attēlot tavā interneta lapā, kā arī izmantot realizētās funkcijas (par iespējamajām darbībām, tuvāk skatīt sadaļas kreisajā pusē).

Sākotnējai Pārlūka iekļaušanai savā mājas lapā, pietiek ar zemāk minētā piemēra koda iekļaušanu, norādot Jums pieškirto KIJS atslēgu.

Vienkāršs piemērs

<!DOCTYPE HTML PUBLIC '-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN'>
<html>
<head>
	<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7">
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
	<title>KIJS - minimum</title>
	<script type="text/javascript" src="http://maps.kartes.lv/kijs/js/_kijs.php?kijs=1234" charset="UTF-8"></script>
</head>
<body>

<script type="text/javascript">
	var map;
	KijsOnLoad(pageInit);
	function pageInit()
	{
		map = new JanaSetaMap('viewableMap0');
		map.Load(8, 538112, 6297156);
	}

</script>

<div id="viewableMap0" style="width: 500px; height: 400px;"></div>

</body>
</html>
Šis piemērs izveidos 500x400 pikseļu karšu tv div tagā ar id viewableMap0.
Ja vēlaties, lai Karšu TV aizņemtu visu ekrānu, kartes div tagam nepieciešams norādīt style="width: 100%; height: 100%" kā arī lapas body un html tagam nepieciešams norādīt style="height: 100%;"

IE8 saderība

Lai Karšu TV korekti strādātu ar IE8 pārlūku, svarīgi ir norādīt piemērā esošo <!DOCTYPE> tagu, vai arī <meta> tagu par piespiedu IE7 Compatible lietošanu

Karšu tv API ielādēšana

<script type="text/javascript" src="http://maps.kartes.lv/kijs/js/_kijs.php?kijs=1234" charset="UTF-8"></script>
Saite http://maps.kartes.lv/kijs/js/_kijs.php?kijs=1234 norāda uz JavaScript failu, kas satur visas nepieciešamās definīcijas, lai varētu izmantot Karšu tv API.
Parametrs kijs, kuram piemērā vērtība ir 1234, ir speciāli klientam ģenerēta identifikācijas atslēga.

Kartes attēlošanas elements

<div id="viewableMap0" style="width: 500px; height: 400px;"></div>
HTML <div> tags, kurā norādītajā platumā un augstumā tiks attēlots Karšu tv. Platums var būt norādīts arī procentos, piemēram, width: 80%;

Kartes objekts

var map;
KijsOnLoad(pageInit);
function pageInit()
{
	map = new JanaSetaMap('viewableMap0');
	map.Load(8, 538112, 6297156);
}
Funkcija KijsOnLoad(pageInit) norāda, ka pēc lapas ielādes tiks izsaukta funkcija pageInit, kas izveidos kartes objektu. Funkcija pageInit izveido kartes objektu (map) norādītajā elementā (viewableMap0). Iespējams vienā lapā veidot arī vairākus karšu objektus katram norādot unikālu objekta nosaukumu, kā arī unikālu kartes elementa nosaukumu. Pēc kartes objekta definēšanas (map = new JanaSetaMap('viewableMap0');) tam tiek izsaukta inicializācijas funkcija map.Load(8, 538112, 6297156), kurai kā parametri ir padot kartes sākotnējā skata līmenis (1-10) un kartes centra X un Y koordinātes LKS-92 koordinātu sistēmā. Turpmāk visas darbības ar Karšu tv notiks izmantojot definēto kartes objektu map.