Meklētājā iespējams ievadīt sev interesējošo adresi par apkaimi, kurā norisinās publiskā apspriešana, un pārliecināties par to, vai konkrētā adrese tiks mainīta, un, ja tiks mainīta, kāda būs iespējamā jaunā adrese. Meklētājā iespējams atrast arī mainītās un piešķirtās adreses par apkaimēm, kurās publiskā apspriešana ir notikusi un ir pieņemts Rīgas pilsētas būvvaldes lēmums par adrešu maiņu. Adrešu meklētājs nesatur adresācijas objektus, kuriem adrešu maiņa/piešķiršana nav paredzēta.

Adrešu skaits konkrētā adresācijas sakārtošanas projekta teritorijā
Zemes vienība adresācijas sakārtošanas projekta teritorijā
Adrešu skaits publiskās apspriešanas teritorijā
Zemes vienība publiskās apspriešanas teritorijā
Apkaimju robežas